PENDLETON SD 16
107 Northwest 10th
Pendleton, Oregon 97801
541-276-6711