OTHELLO SCHOOL DISTRICT #147
1025 S. 1st Avenue
Othello, Washington 99344
(509) 488-2659