WAHAHA INTERNATIONAL SCHOOL
5 Yaojiang Road
Hangzhou, China 310008
+86 571 8780 1933