GOSHEN JR HIGH SCHOOL
1216 S. Indiana Ave
Goshen, Indiana 46526
Map of Goshen Jr High School
Phone:  574-533-0391
Fax:  Not provided
Web Site:  Not provided

Grades: 

Not provided
Enrollment:  Not provided
Setting:  Not provided
District:  Goshen Community Schools