OAK FOREIGN LANGAUGE SCHOOL
Dalian High Tech Park
Wang Chuan Road
Dalian, China


Phone:  603-689-5196
Fax:  Not provided
Web Site:  Not provided

Grades: 

Not provided
Enrollment:  Not provided
Setting:  Not provided
District:  Oak Foreign Langauge School